PERFORMANCE COACHING

Peter Cederholm

Performance Coach


Peter är en Performance Coach som specialiserar sig på att hjälpa människor och organisationer att uppnå sina mål och förbättra sin prestation. Han är en expert på att identifiera hinder och utmaningar som hindrar individer eller team från att nå sin fulla potential och hjälper dem att utveckla strategier för att övervinna dem....

Performance Coaching Produkter

PERFORMANCE COACHING

FÖR IDROTTARE

Performance coaching är en träningsmetod för idrottare som fokuserar på att förbättra mentala och emotionella aspekter av idrott för att öka prestationen.


Det innebär individuell coaching med tekniker som visualisering och positivt tänkande för att öka motivation och självförtroende. Målet är att hjälpa idrottare att nå sin fulla potential och prestera på sin högsta nivå.


Varför?


  1. Optimering av prestation

  2. Mentalt fokus

  3. Öka självförtroendet

  4. Hantera stress och press

  5. Skapa en positiv inställning

  6. Utveckla en vinnande mindset


PERFORMANCE COACHING

FÖR FÖRETAGSLEDARE

En Performance Coach är en professionell coach som kan hjälpa en företagsledare att öka sin effektivitet och prestation på arbetsplatsen. Genom att fokusera på att förbättra ledarskapsförmågor och öka produktiviteten kan en Performance coach hjälpa företagsledaren att nå sina mål och skapa en positiv företagskultur.


Detta kan innebära att arbeta med kommunikationsförmåga, hantera konflikter, fatta beslut och motivera personal. Genom att anlita en Performance Coach kan en företagsledare få en extern och objektiv syn på sin ledarskapsstil och få stöd och vägledning för att förbättra sin prestation.


PERFORMANCE COACHING

FÖR GEMENE MAN

En Performance Coach kan hjälpa människor att identifiera och utveckla sina styrkor och talanger, sätta upp mål och strategier för att nå dem, samt ge verktyg och tekniker för att övervinna hinder och utmana begränsande övertygelser.


Detta kan hjälpa människor att öka sin självkännedom, självförtroende och motivation, vilket kan leda till ökad prestation och framgång i både personliga och professionella livet.


En Performance Coach kan också hjälpa till att skapa en struktur för att upprätthålla kontinuerlig förbättring och tillväxt över tid. 


Uppföljning både personligt och digitalt!


Allt jobb som görs kan följas upp både personligen och digitalt.

Många klienter reser mycket och det kan vara behagligt att ha kontakt med sin coach under de perioderna. Dessutom så kan klienten få uppgifter och hjälp genom den digitala appen.

Uppföljning

KLIENTER

KONTAKT

Info.


Peter jobbar i stort sett över hela Skandinavien men har utgångspunk från Oslo och Malmö.


Priser på uppdrag varierar utifrån längd, plats och vilken typ av produkt som ska utföras.


Ta kontakt för att få en så detaljerad information som möjligt.